poniedziałek, 23 września 2013

Czuwaj!

Z inicjatywy grupy wędrowników wywodzących się z 77 GBDSH "Tolemak" powstała Próbna Męska Drużyna Wędrownicza. Okres próbny został otwarty rozkazem Komendanta Hufca L9/2013 z dnia 23 września 2013, a drużynowym został HO Bartłomiej Blachura.